ระบบปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนมากที่สุดในอาคารพาณิชย์และโรงงาน  ดังนั้นหากระบบปรับอากาศแบบ  Water Cooled Chiller มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดีอันเนื่องมาจาก ตะกรัน/หินปูน ทำให้มีการใช้ไฟมากขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าโดยรวม ยิ่งตะกรันหินปูนหนามากขึ้น ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนก็ยิ่งน้อยลง เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ชิลเลอร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราดูค่าประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Chiller ได้จาก Condenser Approach Temperature

     VULCAN เป็นเทคโนโลยีการจัดการปัญหาตะกรันแบบ Physical Water Treatment กล่าวคือเราเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน/หินปูนให้หมดประสิทธิภาพการยึดจับ จึงเป็นการจัดการปัญหาตะกรันแบบไม่เอา Ca และ Mg ออกจากน้ำ VULCAN เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทนเครื่องทำน้ำอ่อนและการใช้สารเคมี

ชิลเลอร์ – คูลลิ่งทาวเวอร์ (Chiller – Cooling Tower)​

ปัญหาตะกรันที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ผลกระทบของคราบตะกรัน คราบหินปูน ในชิลเลอร์ (ทั้ง แบบ Heat Plate แบบ Shell and Tube) และ คูลลิ่งทาวเวอร์ ส่งผลให้ เพิ่มอุณหภูมิแอปโพรชของชิลเลอร์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่ำลง ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิลเลอร์ ใช้พลังงานมากขึ้น ประสิทธิภาพต่ำลง อีกทั้งเมื่อมีคราบตะกรันสะสมตัวที่คูลลิ่งทาวเวอร์มาก ก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลล่า ซึ่งเชื้อนี้มีผลกระทบร้ายแรงถึงขั้นทำให้คนที่รับเชื้อเสียชีวิตได้

 

หมายเหตุ : อุณหภูมิแอปโพรชของคอนเดนเซอร์ (Approach Temperature Condenser) คือ ผลต่างระหว่างอุณหภูมิทางเข้าของของไหลตัวกลางที่เข้าสู่อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน กับอุณหภูมิทางออกของของไหลที่ถูกปรับอุณหภูมิ ผลต่างของอุณหภูมิหรืออุณหภูมิแอปโพรช แสดงถึงความสามารถของอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยที่อุณหภูมิแอปโพรชน้อยแสดงถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของตัวอุปกรณ์มีประสิทธิภาพที่ดี

 

Technology (The 3 VULCAN Effects)​

ติด VULCAN Electronic Anti-Scale ที่ไหน?​

Value​

ชิลเลอร์ – คูลลิ่งทาวเวอร์

( Chiller – Cooling Tower)​

Technology

(The 3 Vulcan effects)​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ระบบประหยัดพลังงาน,ล้างคอนเดนเซอร์,ล้างชิลเลอร์,การบำรุงรักษา Chiller

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

เครื่องกำจัดตะกรัน,ล้างคอนเดนเซอร์,กำจัดตะกรัน,แก้น้ำกระด้าง

1. VULCAN reduces scaling on surfaces

(ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่บนพื้นผิว)

2. VULCAN sanitizes the piping system

(สลายตะกรันเดิม ลดปริมาณสนิมและแบคทีเรีย)​

3. VULCAN prevents rust and corrosion​

(ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน)

 

เครื่องกำจัดตะกรัน,ตะกรัน,กำจัดตะกรัน,การบำรุงรักษา Chiller,ล้างชิลเลอร์,ล้างคอนเดนเซอร์

ประหยัดพลังงาน 5-20%

Reduce Energy Usage​ 5-20%

ทดแทนการใช้เคมี​

No Chemical​

ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์​​

No Maintenance​​

ไม่มีการทำความสะอาดท่อ

No Tube Cleaning

ROI ไม่เกิน 2 ปี​

ROI not over 2 years​

ไม่มีการกัดกร่อนในระบบ​​​

Non corrosion effect in system​​

ทดแทน scale inhibitor​

Alternative to scale inhibitor​

100% Eco-Friendly System
No Salt - No Chemicals - No Magnetism​

100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เคมี ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า​

VULCAN Effects​

ตะกรันหินปูนในคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์
ค่าสมรรถนะการระบายความร้อนชิลเลอร์ Condenser Approach Temperature

ตะกรันหินปูนในคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์​

ค่าสมรรถนะการระบายความร้อนชิลเลอร์ Condenser Approach Temperature​

ตะกรันหินปูนในคูลลิ่งทาวเวอร์

ตะกรันหินปูนในคูลลิ่งทาวเวอร์​

1st VULCAN Effect

2nd VULCAN Effect​

3rd VULCAN Effect​

ทดแทน เครื่องทำน้ำอ่อน​​​

Alternative to Water Softener​​​

ป้องกันการเกิดเชื้อลีจิโอเนลลา​

Prevent Legionella​

ตะกรันหินปูนภายในคอนเดนเซอร์ tube ของชิลเลอร์

ตะกรันหินปูนภายในคอนเดนเซอร์ tube ของชิลเลอร์​

ปัญหาตะกรันหินปูนใน Chiller
ปัญหาตะกรันหินปูน Cooling Tower

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

All rights reserved ©2022 ​SGI Technology​

โทรหาเราคลิกเลย!

follow us​

DESIGN by​

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google