พื้นฐานการปรับสภาพน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์หรือน้ำคอนเดนเซอร์ให้เหมาะสมกับชิลเลอร์ในระบบปรับอากาศ คือ การควบคุมการเกิดตะกรัน จุลชีพ และการกัดกร่อน ซึ่งถ้าคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมโดยเฉพาะตะกรันหินปูน จะมีผลต่อการกินไฟของชิลเลอร์มากกว่าตัวอื่นๆ  เพราะตะกรันหินปูนรวมไปสะสมตัวเป็นชิ้นจับติดผนังท่อหรือผิวอุปกรณ์ รวมถึงผิวท่อคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์ ทำให้ชิลเลอร์สิ้นเปลืองพลังงาน ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ความเย็นเท่าเดิม เพราะชั้นเหล่านี้เสมือนกลายเป็นฉนวนขวางการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องชิลเลอร์ 

     จากกราฟผลของตะกรันบนผิวคอนเดนเซอร์ พบว่า ชั้นตะกรันหนาเพียง 0.5 มม. จะทำให้ต้องใช้พลังงานในการขับคอมเพลสเซอร์เพิ่มขึ้นถึง 18% โดยประมาณ

     ประกอบกับการที่ระบบปรับอากาศในอาคารพาณิชย์ สำนักงานหรือโรงงานใช้ไฟฟ้าเป็นสัดส่วน 40%-60% ของการใช้ไฟในอาคาร ดังนั้นการปรับคุณภาพน้ำ ควบคุมไม่ให้เกิดตะกรันที่หนาในระบบปรับอากาศจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟที่เป็นเนื้อเป็หนังของเดือนนั้น ๆ

     เรามาดูเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการควบคุมการเกิดตะกรันทั้งแบบใช้เคมีและไม่ใช้เคมี

ใช้ เคมี ควบคุมการเกิดตะกรัน

1. เคมีเรซินระบบทำน้ำอ่อน​

2. เคมีป้องกันตะกรัน​

ใช้ระบบทำน้ำอ่อนด้วยเรซินเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำให้ค่าความกระด้างของน้ำเติมลดลง เปลี่ยนจากน้ำกระด้างเป็นน้ำอ่อน เพื่อลดตะกรันที่จะสะสมในระบบ ระบบจำเป็นต้องมีการจัดการต่อเนื่องทุกวัน คือต้องมีการล้างสารกรองเรซินด้วยเกลือ(Regen) เพื่อให้สารกรองเรซินมีประสิทธิภาพในการจัดการความกระด้าง จึงใช้งานได้ผล แต่วิธีนี้ไม่เพียงพอต้องใช้ควบคู่วิธีที่2

เป็นการเติมสารเคมีประเภทห้ามตะกรัน Scale inhibitor ประเภทโพลีเมอร์ลงในระบบทุกวัน  ระบบเติมอาจจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือป้อนเติมด้วยมือ แต่ไม่ว่าจะเติมแบบไหนก็ต้องเติมทุกวันและในปริมาณที่เพียงพอด้วย บางที่อาจเติมกรดร่วมด้วยเพื่อช่วยลด pH (ค่า pH ที่สูงจะทำให้เกิดตะกรันเร็วขึ้น)

ไม่ใช้เคมี ควบคุมการเกิดตะกรัน (Non-chemical)

ใช้เทคโนโลยี physical water treatment สลายและป้องกันตะกรันแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Vulcan ที่ได้รับการยอมรับจาก ASHRAE เพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน อุปกรณืนี้ยังสามารถช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ด้วย Vulcan สามารถสร้างปฏิกิริยาอิเล็กโตรโฟรีซิสด้วยคลื่นความถี่ สร้างชั้นโลหะ–คาร์บอเนต ตามพื้นผิวท่อภายในทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบปรับอากาศสามารถระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานรวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ

ประหยัดพลังงานในชิลเลอร์ 

ลดปริมาณการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสิ้นเปลืองพลังงานของชิลเลอร์ (Condenser Approach Temperature)

Vulcan

กราฟผลตะกรันบนผิวท่อคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์

หยุดการสินเปลื้องพลังงาน  หยุดสารเคมี

ตะกรันในชิลเลอร์ หลังใช้ Vulcan

Vulcan

ตะกรันในชิลเลอร์ ก่อนใช้ Vulcan

ตะกรันในชิลเลอร์

การสิ้นเปลืองพลังงานของชิลเลอร์ (Condenser Approach Temperature) หลังใช้ Vulcan
เรซินเคมีระบบทำน้ำอ่อน
เคมีป้องกันตะกรัน
ไม่ใช้เคมี ควบคุมตะกรันในชิลเลอร์
การสิ้นเปลืองพลังงานของชิลเลอร์ (Condenser Approach Temperature) ก่อนใช้ Vulcan

ควบคุมคุณภาพน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ควบคุมพลังงานชิลเลอร์​

น้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ ถึง การใช้พลังงานของชิลเลอร์

ชิลเลอร์,คูลลิ่งทาวเวอร์

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

587/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครฯ 10120​

ติดต่อเรา​

All rights reserved ©2022 ​SGI Technology​

โทรหาเราคลิกเลย!

follow us​

DESIGN by​

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google